Rebeka Chovancová

Rebeka Chovancová
TRÉNER

Rebeka Chovancová

Profesionalita a rešpekt

NIEČO O MNE

Už od útleho detstva som sa zamilovala do pohybu ako takého a samozrejme aj do rôznych druhov športov. Vyskúšala som mnoho športov, z ktorých ma najviac uchvátil basketbal. Keďže to bola veľmi zaujímavá a zároveň náročná hra, čo sa týka motorických schopností, ako sú kondičné, koordinačné, hybridné schopnosti, ale taktiež aj pohybových zručností. V mládežníckych kategóriách som vynikala a na základe toho som sa dostala do rôznych basketbalových tímov, tak ako aj do slovenskej reprezentácie. Všetko sa zmenilo v momente môjho prvého vážneho športového zranenia, ktoré ma na dlhý čas odstavilo od športu. V tom čase som začala študovať na strednej škole, kde som študovala odbor šport a výživa. Môžem povedať, že už práve tu, sa začala moja trénerská kariéra. Po strednej škole som absolvovala trénerské kurzy a školenia, ako napríklad osobný tréner fitness a od toho momentu som začala pôsobiť ako trénerka. Ďalej som sa po niekoľko ročnej pauze opäť vrátila k basketbalu, a to rovno do extraligy žien, kde som zároveň odštartovala aj moje štúdium na vysokej škole Filozofickej Fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde som študovala učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo. Počas štúdia na vysokej škole som hrávala vrcholovo basketbal za univerzitu. Taktiež som tam pôsobila, ako asistentka trénera pri mládeži v basketbale a ako osobná a kondičná trénerka. V súčasnosti pôsobím naďalej ako osobná a kondičná trénerka a ako asistentka trénera v basketbale.

ŠPECIALIZÁCIA :

Moja spolupráca s klientom začína vstupnou diagnostikou či už sa jedna o športovcov alebo o bežnú populáciu, ktorá nám pomáha odhaliť silné a slabé stránky a taktiež nám ukáže telesnú kompozíciu jedinca. Slúži nám na nastavenie, čo najpresnejšieho a najefektívnejšieho tréningového programu tak ako aj na odhalenie mnohých nedostatkov. Moje tréningové jednotky sú, teda individuálne nastavené na každého klienta osobitne tak, aby sme, čo najefektívnejšie dosiahli stanovený cieľ. Počas mojej trénerskej kariéry sa často stretávam s klientmi, ktorých trápi bolesť. Najčastejšie je to bolesť chrbtice, a to buď hrudnej alebo driekovej časti, ktoré sú často zapríčinené nesprávnym držaním tela, nesprávnou technikou cvičenia, alebo celkovo zlým pohybovým vzorom, ktorý neskôr vedie k bolestiam či zraneniam pohybového aparátu. Tieto zle naučené stereotypy vám pomôžem so správnou technikou cvičenia postupne odstrániť. Zameriavam sa aj na redukciu nadbytočného tuku, naberanie svalovej hmoty, zdokonaľovanie techník pri cvičení, správne držanie tela a taktiež pracujem na odstránení dysbalancií či už pri športovcoch alebo pri bežnej populácií. U športovcov sa zameriavam predovšetkým na rozvoj  pohybových schopnosti, samozrejme to závisí od druhu športu a individuality športovca. Dbám na správnosť vykonávania daných cvikov tak ako aj na správnosť dýchania počas, ale aj mimo zaťaženia. Snažím sa vytvoriť, čo najpozitívnejší vzťah klienta s pohybom ako takým. Rada vám poradím ohľadom životosprávy a pomôžem vám zmeniť svoj životný štýl k lepšiemu.

KATEDRA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU – KTVŠ Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
TRÉNER BASKETBALU 4 kvalifikačný stupeň
OSOBNÝ TRÉNER fitness 1. kvalifikačného stupňa
NUTRIČNÉ PORADENSTVO & VÝŽIVA V ŠPORTE
ProCore (EduFyt)
Načasuj si zdravie tu a teraz
MOVEMENT IS SKILL – Nicole Rodriguez
Existujeme optimálny spôsob pohybu ?
MetaboLik – Doc. RNDr. Viktor Bielik, PhD
DYNAMICKÁ NEUROMUSKULÁRNÍ STABILIZACE športoví kurz časť I. (Mgr. Veronika Nesslerová)
Kondičná príprava v tenise (juniori-senior) – Mgr. Peter Lopata, PhD.

  Radi by ste si u nás vyskúšali prvý tréning s osobným trénerom?

  Jeho súčasťou je VIZUÁLNA DIAGNOSTIKA pohybového aparátu, ANALÝZA TELA (pomer tuku, viscerálny tuk, pomer svalstva, voda v tele, metabolický vek atď.) a následne absolvujete TRÉNING.

  Podľa Vašich cieľov a zdravotného stavu si s osobným trénerom nastavíte tréningový plán k ich dosiahnutiu!

  Prihlásiť sa naň môžete prostredníctvom kontaktného formulára. V krátkom čase Vás budeme kontaktovať, aby sme si dohodili termín a čas.

  Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať na tel. čísle +421 915 546 462 alebo e-mailom info@balancegym.sk.
  Tešíme sa na Vás!

  Potvrďte súhlas, ak akceptujete podmienky pre ochranu osobných údajov.