Masáže a fyzioterapia

Masáže

Bankovanie, mäkké a mobilizačné techniky

Bankovanie, vákuová terapia, vtiahne časť kože do banky, zabezpečí prekrvenie a uvoľnenie. Mäkké a mobilizačné techniky, manuálna terapia vykonávaná špecialistom pre uvoľnenie svalov, väzov a fascií ktorou zabezpečí prinavrátenie zdravia do celého tela.

Bankovanie

Liečebná metóda, ktorú používali už starovekí Číňania. Využíva podtlak vznikajúci chladnutím prehriateho vzduchu v dutej sklenenej nádobke. Podtlak spôsobuje rozšírenie ciev a tým zlepšenie prekrvenia. Dochádza ku otváraniu pórov pokožky, čím sa rýchlejšie odplavujú škodlivé, odpadové látky z tela. Reflexne je možné ovplyvniť dokonca aj vnútorné orgány. Významný vplyv má bankovanie aj na udržiavanie pH krvi. Bankovanie napomáha pri zmene kyslého prostredia na zásadité a dochádza ku čisteniu krvi.Bankovanie je možné aplikovať pri bolesti kĺbov, šliach, pri svalovej tenzii či bolesti, pri únave, prechladnutí, alebo na preventívne účely.

Mäkké a mobilizačné techniky

Ide o formu manuálnej terapie, ktorá sa používajú na uvoľnenie mäkkých tkanív a mobilizáciu kĺbnych štruktúr. Aplikuje sa pri bolestiach hlavy, chrbtice, kĺbov. Uvoľňujú sa svalové spazmy, zatuhnutia, kĺbne blokády z rôznych príčin. Úspešne sa mäkké techniky využívajú aj na uvoľnenie jazvy po čerstvých operáciách alebo úrazoch, hneď po vybratí stehov.Súčasťou mäkkých techník je aj postizometrická relaxácia, strečink a iné relaxačné techniky. Voľbou terapeuta môže byť aj výber vhodnej trakčnej techniky.

Mám záujem

Fyzioterapia

Vstupné vyšetrenie fyzioterapeutom

Po úrazoch, covide, pri bolestiach chrbta, kĺbov, svalov je veľmi dôležité nájsť a vedieť ich skutočnú príčinu. Najskôr si Vás pozveme na vstupné vyšetrenie pred samotným navolením konkrétnej liečby. Pre vstupné vyšetrenie sa musíte objednať.

Fyzioterapeut vykoná komplexné vyšetrenie vášho pohybového aparátu, ktoré odhalí príčiny vašich ťažkostí. Vyšetrenie zahŕňa kompletnú anamnézu, rozhovor s pacientom, ktorý opisuje svoje zdravotné ťažkosti. Anamnéza má pri určení správnej diagnózy nenahraditeľný význam. Po určení diagnózy sa stanoví terapeutický plán a s tým súvisiace výkony a procedúry. Ku každému klientovi pristupujeme individuálne s cieľom dosiahnuť zmiernenie ťažkostí, ich liečenie, až odstránenie. Pomôžeme Vám cítiť sa lepšie.

Liečba akútnej a chronickej bolesti chrbtice

Pri akýchkoľvek bolestiach chrbta Vám odporúčame konzultáciu, čím skôr, tým lepšie pre Vás. Správnym postupom je návšteva špecialistu a vyšetrenie kde podľa intenzity a typu bolesti, odporučíme pacientovi vhodnú liečbu, na zmiernenie bolesti. Pri chronických bolestiach chrbta sa svalové skupiny stiahnu do takej miery, že sa už nevedia sami uvoľniť. Pri vyšetrení sa nesústredíme iba na miesto bolesti, napr. na stuhnutý krk, ale aj na celý chrbát, čiže aj na vzdialené svalové skupiny. Bolesť ramena často súvisí s nefunkčnými svalmi na krku.

Mám záujem

Chcem masáž alebo fyzioterapiu

Kontaktný formulár

    Potvrďte súhlas, ak akceptujete podmienky pre ochranu osobných údajov.